Jak powinniśmy oskładkowywać benefity w przypadku wystąpienia choroby?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik cały miesiąc przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Jak naliczyć wynagrodzenie, jeśli pracownik ma dodatkowo wypłacane benefity pracownicze, które podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu?

Czy od tych benefitów należy potrącić składki ZUS?

Znalazłam różne interpretacje. Jedne mówią, że składki ZUS od benefitów przestajemy naliczać tylko w przypadku wypłaty zasiłku macierzyńskiego/ rodzicielskiego. Inne mówią, że jeżeli Pracownik przebywa na zasiłku chorobowym to również od benefitów nie odprowadzamy składek ZUS. Jeszcze inne mówią, że nie ma znaczenia czy to jest wynagrodzenie chorobowe/zasiłek/macierzyński - warunkiem jest przebywanie na zwolnieniu cały miesiąc.

Jak w takim razie powinniśmy oskładkowywać benefity w przypadku wystąpienia choroby?

Czy ma znaczenie to, ze Pracownik musi chorować cały miesiąc?

Co w przypadku, kiedy zwolnienie jest wystawione tylko na np. 3 dni oraz które nieobecności (wynagrodzenie chorobowe/ zasiłek/ zasiłek macierzyński) zwalniają nas z oskładkowywania benefitów?

Pracodawca nie ma żadnych zapisów w regulaminach.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX