Jak powinna wyglądać procedura uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających... - OpenLEX

Jak powinna wyglądać procedura uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 9 listopada 2022 r.
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2019 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 11a ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) – dalej u.p.z.p., dyrektor RZGW ugadania projekt decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Proszę o wskazówki co i w jaki sposób ma podlegać uzgodnieniu?

Obecnie procedura wygląda tak. Jeśli przychodzi projekt decyzji do uzgodnienia z art. 11a to sprawdzamy czy jest podstawa do zajęcia stanowiska i czy jest zapis o tym ze pozwolenie wodnoprawne jest wymagane. Jeśli nie ma podstawy to umorzenie, jeśli jest podstawa, a nie ma informacji o pozwoleniu wodnoprawnym w projekcie decyzji to odmowa, lub jeśli jest podstawa i jest info o pozwoleniu wodnoprawnym to uzgodnienie. Proszę o informację o sposobie postępowania w przypadku dokonywania uzgodnień przez Dyrektora RZGW na podst. art. 11a u.p.z.p

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX