Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 9ze ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g. została zawieszona na 5 lat przez WIOŚ kara finansowa nałożona na gminę, za nieosiągnięcie poziomu składowania odpadów biodegradowalnych. Po 2 latach gmina usunęła przyczyny nałożenia kary pieniężnej. Gmina zaczęła osiągać wymagany poziom i złożyła sprawozdanie z prawidłowym poziomem do WIOŚ i marszałka.

Jak powinna wyglądać procedura umorzenia kary, o której mowa w art. 9ze ust. 3 u.u.c.p.g.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację