Jak powinna wyglądać procedura umieszczenia w DPS osoby chorej psychicznie, która po wydaniu decyzji odmówiła zamieszkania w DPS, nie złożyła jednak pisemnej rezygnacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba chora psychicznie zwróciła się do OPS z podaniem o skierowanie jej do DPS. Ośrodek Pomocy wydał decyzję kierującą, a PCPR wydał decyzję o umieszczeniu w DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Po wydaniu decyzji osoba odmówiła zamieszkania w DPS. Nie złożyła pisemnej rezygnacji. Ośrodek Pomocy Społecznej zawiadomił sąd rodzinny, który wydał postanowienie w sprawie umieszczenia osoby bez zgody.

Jakie kroki ma teraz podjąć OPS w sprawie umieszczenia?

Jak powinna wyglądać procedura umieszczenia osoby w DPS, która po wydaniu decyzji odmówiła zamieszkania w DPS?

Czy wydane decyzje są nadal ważne?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access