Jak powinna wyglądać procedura odwołania dyrektora ze stanowiska? - OpenLEX

Jak powinna wyglądać procedura odwołania dyrektora ze stanowiska?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pater Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora szkoły z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie złożyła we wrześniu. Jak powinna wyglądać procedura - pismo dla dyrektora, odpowiedź? Ponadto co zrobić jeżeli okres wypowiedzenia kończy się z dniem 31 grudnia. Czy powinien organ prowadzący powołać dyrektora pełniącego obowiązki dyrektora jeśli tak to do kiedy powołać, czy ogłosić konkurs na dyrektora szkoły? Nadmieniam, że szkoła nie posiada wicedyrektora. jest szkołą, która nie spełnia warunków do tego żeby był wicedyrektor. Na dzień dzisiejszy jest wyznaczony tylko nauczyciel przez organ prowadzący, który w razie nieobecności dyrektora go zastępuje.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?