Jak powinna wyglądać procedura nałożenia kary za zniszczenie drzewa rosnącego na działce będącej własnością gminy, znajdującej... - OpenLEX

Jak powinna wyglądać procedura nałożenia kary za zniszczenie drzewa rosnącego na działce będącej własnością gminy, znajdującej się na terenie wpisanym do rejestru zabytków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Konserwator zabytków zgłosił do starosty zniszczenie drzewa na działce będącej własnością gminy, znajdującej się na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Policja ustaliła sprawcę.

Kto jest właściwy do nałożenia kary za zniszczenie drzewa?

Jak powinna wyglądać procedura nałożenia kary?

Czy właściciel i zarządca nieruchomości powinni być zawiadomieni o prowadzonym postępowaniu w sprawie wymierzenia kary?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX