Jak powinna wyglądać informacja przesyłana do inspektora pracy w przypadku zawierania umowy na czas zastępstwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. czy, zawierając umowy o pracę na czas określony na zastępstwo za nieobecnego pracownika (L4, urlopy macierzyńskie i zdrowotne w przypadku nauczycieli), należy wysyłać taką informację do okręgowego inspektoratu pracy?

Czy informowanie okręgowego inspektora pracy należy dokonywać z każdą kolejną umową zawieraną na czas określony w celu zastępstwa (np. co dwa tygodnie, bo tak wpływają L4) i co dokładnie podaje się w takiej informacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX