Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka samorządu terytorialnego (miasto) posiada udziały w spółce z o.o. w wysokości 17.000 zł o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. Następnie miasto postanowiło zbyć dla gminy 1522 udziały w spółce za cenę 1 zł za wszystkie udziały. Została zawarta stosowna umowa sprzedaży udziałów w obecności notariusza.

Na jakich kontach zaewidencjonować udziały i w jakiej kwocie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?