Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło inwestycję zabudowy instalacji fotowoltaicznej na obiektach przedsiębiorstwa. Instalacja znajdować się będzie na budynku biurowym oraz na oczyszczalni ścieków. Energię wytwarzaną z instalacji przedsiębiorstwo wykorzystywać będzie na potrzeby własne - swojej podstawowej działalności.

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa wytwarzanej energii?

Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 i 5. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Koszty każdego obiektu ewidencjonowane są na odrębnym koncie zespole "5" - np. oczyszczalnie, przepompownie ścieków, pompownie wody.

Czy powinno być stworzone odrębne konto zespołu "5", gdzie ewidencjonowane będą koszty zużytej energii na własne potrzeby?

Jak powinno wyglądać rozliczanie kosztów?

Czy rozliczanie kosztów powinno odbywać się przez konta "koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki"?

Proponowane księgowania na koniec miesiąca: 1. ewidencja kosztu zużytej energii: - Wn konto "402" Energia - Ma konto "490" Rozliczenie kosztów - Wn konto "500" Koszty energii wytworzonej na obiekcie…… - MA konto zespół 2 2. Rozliczenie kosztu: - Ma konto "500" Koszty energii wytworzonej na obiekcie…… - Wn konto "782" Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby - Ma konto "781" Produkty wytworzone na własne potrzeby - Wn konto.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?