Jak powinna wyglądać amortyzacja przedmiotu leasingu, gdy po zakończeniu umowy został on przez korzystającego wykupiony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2005 r.

PYTANIE

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarłam umowę leasingu finansowego na okres od 16 marca 2004 r. do 15 września 2004 r. Po zakończeniu umowy nastąpiło przeniesienie na moją rzecz prawa własności przedmiotu umowy (komputer). Jak powinna wyglądać amortyzacja tego środka trwałego? Czy dokonałam prawidłowego rozliczenia? Z datą zawarcia umowy wpisałam środek trwały do ewidencji i od następnego miesiąca dokonuję odpisów amortyzacyjnych metodą liniową przy stawce 60% (środek trwały poddany szybkiemu postępowi). Odpisów dokonuję do chwili obecnej przy stawce 60% mimo, iż umowa zakończyła się we wrześniu 2004 r. Czy do dokonywanych odpisów w związku z podwyższoną stawką powinnam zastosować metodę degresywną? Czy w związku z krótkim okresem umowy odpisy amortyzacyjne powinny być ustalone proporcjonalnie do okresu umowy leasingu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access