Jak powinna rozliczać się spółka, która powstała w grudniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. powstała z przekształcenia ze spółki cywilnej w dniu 30.12.2016 r., w umowie spółki wpisano, że rok obrotowy spółki jest identyczny z rokiem kalendarzowym. Tak też KRS dokonał wpisu, ujawniając 31.12.2016 r. jako dzień kończący rok obrotowy. Spółka 5.01.2017 r. złożyła zawiadomienie do odpowiedniego Naczelnika US, że zgodnie z art. 8 par. 2a CIT rok podatkowy spółki zakończy się 31.12.2017 r.

Czy spółka miała prawo tak postąpić?

Obecnie otrzymała wezwanie z US do złożenia CIT i sprawozdania finansowego za dwa dni roku 2016 (30 oraz 31.12.2016 r.), w rozmowie z urzędnikiem ten powołuje się na wpis w KRS spółki, że dniem kończącym rok obrotowy jest 31.12.2016 r.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access