Jak powinna przebiegać kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa zbiorczego dowodów księgowego? - OpenLEX

Jak powinna przebiegać kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa zbiorczego dowodów księgowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kisielewska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka wypłaca refundację prac interwencyjnych. Polecenia wypłat tworzone są przez dział merytoryczny i są to dowody źródłowe. W ramach uproszczenia z systemu generowane jest zbiorcze zestawienie ww. poleceń, zawierające wszystkie dane zgodnie z ustawą o rachunkowości. Sprawdzenie więc pod względem merytorycznym i formalno -rachunkowym "zapisywane" jest na dowodzie zbiorczym, pod który załączane są wszystkie polecenia.

Czy należy dodatkowo dokonywać kontroli merytorycznej oraz formalno-rachunkowej na poszczególnych poleceniach?

Czy też wystarczy taka adnotacja na dowodzie zbiorczym, gdzie widnieją wszystkie załączone polecenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?