Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie umowy leasingu korzystamy z wózków widłowych. Podatkowo umowa ta ma charakter leasingu operacyjnego, ale na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wózki zostały wprowadzone do naszej ewidencji środków trwałych i na tej podstawie były amortyzowane. Ponieważ amortyzacja nie stanowiła kosztu uzyskania przychodu., więc przyjęliśmy stawkę roczną amortyzacji ustaloną indywidualnie (wyższą niż stawka z wykazu stawek amortyzacyjnych) i pozwalającą na uzyskanie, w momencie zakończenia umowy, wartości netto wózków równej wartości wykupu wózków. Ostatnią ratę leasingu zapłaciliśmy w kwietniu i w tym też miesiącu zrównały się ww. wartości. W maju zamierzamy wykupić używane wózki.

Czy możemy obniżyć stawkę amortyzacji do wysokości przewidzianej w wykazie i od miesiąca maja zaliczać amortyzację wózków do kosztów uzyskania przychodów?

Czy konieczna jest likwidacja środków trwałych w kwietniu i ponowne wprowadzenie ich do ewidencji w maju (w momencie wykupu) z nową stawką?

Zaznaczam, że wózki te cały czas będą przez nas użytkowane.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?