Jak powinna postąpić gmina w przypadku, gdy WIOŚ stwierdził dysproporcję pomiędzy poborem wody przez przedsiębiorcę, a ilością odprowadzanych ścieków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina w wyniku postępowania prowadzonego przez WIOŚ powzięła informację o tym, że istnieje duża dysproporcja pomiędzy poborem wody przez przedsiębiorcę, a ilością odprowadzanych przez niego ścieków. Przedsiębiorca posiada faktury za odbiór ścieków, lecz wskazana w nich ilość ścieków jest zdecydowanie zbyt mała w stosunku do poboru wody.

Jakie kroki powinna podjąć gmina w opisanej sytuacji?

Należy dodać, że w gminie nie funkcjonuje straż gminna.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access