Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada Miejska wyraziła w formie uchwały zgodę na przekazanie działki rolnej na uprawę warzyw dla mieszkańców gminy. Burmistrz po otrzymaniu wniosków o dzierżawę podpisał umowy dzierżawy, w których zawarte jest, że dzierżawcy nie mają prawa do dokonywania naniesień na przedmiotowych częściach nieruchomości, w tym trwale i nietrwale związanych z gruntem. W miejscowym planie jest to grunt rolny. Z jednej działki gminnej powstało 50 "warzywniaków", nie są to ogródki działkowe tylko "parcele" po 300 m[2]. Z czasem dzierżawcy posadowili na działce altany, budynki trwale związane z gruntem, które postawiono oczywiście bez zgody gminy, bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia w starostwie. Niektóre budynki zostały przez geodetów wrysowane w mapy geodezyjne. Niektórzy dzierżawcy twierdzą, że mieli przyzwolenie ustne od poprzedniego wójta na budowę altan i budynków, brak jest jednak dokumentów.

Jak postąpić w tej sytuacji tak, aby gmina nie poniosła konsekwencji samowoli budowlanej i jednocześnie nie ponosiła kosztów usuwania zabudowań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?