Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy firmą świadczącą usługi transportowe i spedycyjne w Polsce i UE. Realizując przewozy w krajach UE dokumentujemy je odpowiednimi dokumentami, tj. głównie CMR. Wspomniane dokumenty zawierają informację na temat ilości euro palet, wydanych do przewozu celem dostarczenia ich do odbiorcy. Zgodnie z powszechną w branży praktyką euro palet, na których dostarczony i rozładowywany jest towar nie są zwracane, lecz podlegają wymianie, tj. odbiorca wydaje kierowcy inne euro palet.

Zasadniczo powinna to być taka sama liczba euro palet, jednakże liczba wymienionych palet nie zawsze jest równa liczbie palet dostarczonych wraz z towarem (np. kiedy część naszych palet jest uszkodzona). W takim przypadku odbiorca towaru wystawia kwit paletowy mówiący ile palet dostarczyliśmy, a ile pobraliśmy. W sytuacji, gdy z rozliczenia salda wynika, że my – jako dostawca - otrzymaliśmy więcej euro palet niż dostarczyliśmy wraz z towarem do odbiorców poza granicami kraju zostajemy obciążeni: fakturą zakupową z odwrotnym obciążeniem lub notą obciążeniową.

Same palety nie wracają do Polski tylko "krążą" w ramach kolejnych transportów i są na bieżąco wydawane/pobierane. Do tej pory traktowaliśmy faktury/noty obciążeniowe z tego tytułu jako WNT naliczając jednocześnie 23% VAT i odliczając 23% VAT.

Chcielibyśmy poprosić o analizę czy w sytuacji, kiedy nie dysponujemy żadnym potwierdzeniem dostawy tych palet na terytorium kraju, takie podejście jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?