Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 maja 2019 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2018 r.

PYTANIE

Firma prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie szkoleń wstępnych i okresowych BHP, prowadzi również szkolenia, których zwieńczeniem jest przystąpienie do egzaminu na operatora wózków jezdniowych - państwowy egzamin UDT.

Działalność w zakresie pierwszym opodatkowuje według stawki "zwolnione", gdyż obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy. Dlatego też szkolenia te prowadzone zgodnie z tymi przepisami są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.

Podobnie postępuje w przypadku drugim, tj. szkoleń na operatora wózka widłowego. Z przepisów UDT i innych (jedynej jednostki nadającej uprawnienia w kraju) wynika, iż osoba obsługująca wózek powinna posiadać stosowne uprawnienia. Firma ma opracowany Program sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne, z załącznika wynika także zakres tematyczny egzaminów. Jednocześnie w opracowaniach Ośrodka Doskonalenia Kadr znajdują się uzgodnione programy co do przeprowadzania szkoleń ww. zakresie.

W związku z powyższym czy zasadne jest stosowanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?