Jak powinna brzmieć poprawna podstawa prawna postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka jest poprawna podstawa prawna postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń (chodzi o prawidłową konstrukcję przywołania podstawy prawnej) - "na podstawie art. 123 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. w związku z art. 48a ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o." czy też "na podstawie art. 48a ust. 1 u.o."?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX