Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Młodecki Marek
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jedna z nauczycielek pomawia i zniesławia inną pracującą w tej samej szkole nauczycielkę. Czy organ prowadzący w ramach realizacji zapisów art. 63 ustawy Karta Nauczyciela powinien podjąć jakieś kroki? Czy szykanowanej nauczycielce pozostaje jedynie postępowanie cywilne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację