Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z przepisami art. 53 § 1 pkt 1 lit. b Kodeksu pracy, pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę w okresie kiedy pracownikowi przysługuje ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę, tj. w okresie pobierania przez pracownika wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Powszechną praktyką ZUS (przynajmniej na naszym terenie) jest wydawanie decyzji min. w sprawie świadczeń rehabilitacyjnych z mocą wsteczną, np. decyzja z 25 dnia po okresie 182 dni z mocą od pierwszego dnia po okresie zasiłkowym, mimo że każdy pracownik przebywający na długotrwałym zwolnieniu lekarskim otrzymuje dokumenty niezbędne do ubiegania się o ewentualne świadczenie rehabilitacyjne na 60 dni przed końcem okresu zasiłkowego.

Jak zgodnie z przepisami powinien zachować się pracodawca w przypadku kiedy upłynął okres zasiłkowy 182 dni, a pracownik nie przedłożył decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego?

Zgodnie z orzecznictwem sądowym wykorzystanie okresu zasiłkowego jeszcze nie uprawnia pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę mimo, że w tym momencie nie ma decyzji - o której mowa wyżej, ani też nie ma pewności czy decyzja będzie pozytywna.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?