Jak powinien zachować się organ w przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego stroną i wobec braku ustanowienia zarządcy sukcesyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na kogo organ ma wydać decyzję administracyjną po śmierci przedsiębiorcy turystycznego posiadającego wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku, gdy upłynął 2-miesięczny termin na powołanie zarządcy sukcesyjnego, a zmarły przedsiębiorca został już wykreślony z CEIDG na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX