Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Skierowano email do dyrektora szkoły, zgłaszając zaistnienie czynu zabronionego popełnionego przez uczennicę wobec nauczyciela. Otrzymano odpowiedź, że jeżeli nauczyciel podtrzymuje swoje stanowisko to winnam złożyć pismo z odręcznym podpisem, co uczynił. Dyrektor zadzwoniła do nauczyciela prosząc, by rozmowie przysłuchiwały się inne osoby. Wymieniła nazwiska, a nauczyciel wyraził. Zapytany, czy oczekuje powiadomienia organów ścigania w sprawie uczennicy, odpowiedział, że nie do niego należy ta decyzja i że pismo zawiera opis sytuacji i jakie z tego wynikają konsekwencje prawne dla uczennicy oraz powinności dyrektora i organu prowadzącego w tej sprawie. Następnego dnia dyrektor przedstawił nauczycielowi przez telefon odmienne stanowisko, twierdząc że za poradą prawną doszła do wniosku, że skoro, jak to określiła, jest inicjatorem zdarzenia, to on powinien, odwołać albo zmodyfikować swoje stanowisko. Jak powinien zachować się dyrektor szkoły wobec nauczyciela, który zgłasza popełnienie czynu zabronionego przez ucznia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?