Jak powinien wyglądać prawidłowo złożony wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców? - OpenLEX

Jak powinien wyglądać prawidłowo złożony wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka złożyła wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rodziców w okresie od stycznia 1986 r. do listopada 1988 r. do pracowniczego stażu pracy. Do wniosku dołączyła oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów, że urząd gminy nie prowadził ewidencji osób pracujących w gospodarstwach rolnych. Na dole wniosku jest potwierdzenie urzędu gminy, że wnioskodawczyni była zameldowana na pobyt stały w danej miejscowości. Nauczycielka dołączyła również zeznania dwóch świadków, którzy oświadczyli pracowała w gospodarstwie swoich rodziców, które znajdowało się w tej miejscowości w charakterze rolnika - domownika. Urząd gminy potwierdził, że świadkowie byli zameldowani w ww. okresie na pobyt stały w miejscowości Strzelna.

Czy nauczycielce można zaliczyć ten okres do pracowniczego stażu pracy?

Jeżeli tak, to, czy złożona dokumentacja jest kompletna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?