Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nie otrzymałam od płatnika pit-11 za 2018 r,. Fakt zgłosiłam do właściwego organu podatkowego, który podjął postępowanie podatkowe wobec płatnika. Do 30.04.2019 r. złożę pit-36 na postawie danych szacunkowych przychodu i dochodu (o czym zawiadomię mój US) i dokonam obliczenia i uregulowania należnego podatku dochodowego za płatnika. Prowadzący postępowanie podatkowe organ podatkowy na podstawie art.30 § 4 Ordynacja Podatkowa po jego zakończeniu wyda decyzję. Na jaki przepis podatkowy mogę się powołać i wnieść do organu podatkowego wniosek o udzielenie informacji podatkowych o rzeczywistym przychodzie, koszcie uzyskania przychodu, dochodzie, zaliczkach na podatek dochodowy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, aby złożyć korektę PIT-36 za 2018 r., wg wartości rzeczywistych. Organ podatkowy nie może zmusić płatnika do sporządzenia zaległego PIT-11 za 2018 r. Organ podatkowy nie udziela mi informacji o przebiegu postępowania podatkowego, ponieważ nie jestem stroną.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?