Jak powinien rozliczyć się podatnik, który uzyskuje dochody w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej? - OpenLEX

Jak powinien rozliczyć się podatnik, który uzyskuje dochody w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik osiąga dochody z udziału w spółce jawnej w Polsce opodatkowane na zasadach ogólnych. Jednocześnie osiąga przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Stanów Zjednoczonych. Podatnik jest posiadaczem Zielonej Karty.

Gdzie powstaje obowiązek podatkowy dla podatnika?

W jaki sposób powinien dokonać rozliczenia?

Jest obywatelem RP, przebywającym w 2013 r. w Polsce powyżej 183 dni, posiadającym centrum interesów życiowych w obu państwach. W 2014 r. będzie przebywał na terytorium USA powyżej 183 dni.

Czy dokonując rozliczenia dochodów za 2013 r. należy uwzględnić dochody uzyskane na terytorium Stanów Zjednoczonych?

Czy powstaną obowiązki podatkowe w obu państwach od całości uzyskanych dochodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?