Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2015 r.

PYTANIE

Firma jednoosobowa prowadzi działalność jako agencja turystyczna - w imieniu organizatorów turystyki sprzedaje kompleksowe usługi. Za sprzedaż tych usług otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne od biur podróży, z którymi ma podpisane umowy o współpracę. Klienci kupując wycieczkę wpłacają zaliczkę lub całość należności u agenta, który później wpłaca całą pobraną kwotę do biura. Po zamknięciu okresu rozliczeniowego ma wypłacaną prowizję.

Jak należy udokumentować pobrane wpłaty - dowodem KP wystawianym w imieniu biura czy w imieniu agenta?

Czy pobierane wpłaty należy brać pod uwagę przy obliczaniu obrotu na potrzeby obowiązku zainstalowania kas fiskalnych oraz rejestracji jako podatnik VAT czynny?

Czy brany jest pod uwagę tylko obrót z tytułu prowizji?

Pobierane należności nie są przychodem agenta a reprezentowanego przez niego biura.

Czy w przypadku prowadzenia agencji można korzystać ze zwolnienia z VAT do limitu?

Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?