Jak powinien postąpić zamawiający w sytuacji, gdy w formularzu asortymentowym wykonawca wpisał błędną stawkę podatku VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W formularzu asortymentowym wykonawca wpisał błędną stawkę podatku VAT, ponieważ na artykuły spożywcze w 2023 r., jest stawka 0 VAT, a on wpisał 5%. Cena brutto jest większa od netto.

Czy zamawiający może tę ofertę odrzucić, czy należy ją poprawić jako inną omyłkę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX