Jak powinien postąpić zamawiający, jeśli wymagał aby wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczył certyfikat, w sytuacji, gdy wykonawca już wraz z ofertą złożył wyjaśnienie, iż nie posiada certyfikatu zewnętrznej instytucji certyfikującej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagodziński Marcin Jerzy
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający wymagał, aby wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczył do wiadomości zamawiającego wskazane instrukcje, procedury, i dokumenty w ramach Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej, systemu HACCP oraz certyfikat ISO 22000:2018. Wykonawca już do oferty złożył wyjaśnienie, że realizuje procedury ISO 22000, nie posiada jednak certyfikatu zewnętrznej instytucji certyfikującej.

Jak powinien w tej sytuacji postąpić zamawiający, skoro już na etapie składania ofert wiadomo, że wykonawca nie posiada odpowiedniego certyfikatu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX