Jak powinien postąpić wykonawca, gdy zamawiający nie wyraża zgody, aby zamówienie realizowały osoby inne niż te, które zostały wskazane w pierwotnym wykazie osób?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2014 r.

PYTANIE

W ramach postępowania przetargowego na przeprowadzenie usługi szkoleniowej został wyłoniony Wykonawca z którym została podpisana umowa na realizację zamówienia. Po podpisaniu umowy Wykonawca wysyła do Zamawiającego pismo, w którym informuje o zmianie kadry, która została przedłożona w ofercie na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu. Nowe osoby, które przedstawił Wykonawca spełniają warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ i mają kwalifikacje nie niższe niż osoby przedstawione w ofercie. Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę kadry. Nie uwzględnia on żadnych argumentów przedstawionych przez Wykonawcę w piśmie, m.in. powołania się przez Wykonawcę na wyroki Sądu Okręgowego z Wrocławia, orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Ponadto informuje, iż w przypadku prowadzenia szkolenia przez inną osobę niż ta, która została przedstawiona w ofercie nastąpi rozwiązanie umowy zawartej na realizację niniejszego zamówienia.

Czy Zamawiający ma prawo w takim przypadku wypowiedzieć umowę?

Jak w takiej sytuacji musi postąpić Wykonawca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX