Jak powinien postąpić właściciel w sytuacji, gdy została wydana odmowna decyzja o warunkach zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana o powierzchni około 1000 m2, dla której nie istnieje plan miejscowy i która posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Inwestycja miała polegać na budowie drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. Organ wydał decyzję odmowną o warunkach zabudowy uzasadniając, iż działka po podziale miałaby zbyt małą powierzchnię. Jednak właścicielowi nieruchomości zależy na przeprowadzeniu podziału nieruchomości.

Czy w sytuacji, gdy została wydana odmowna decyzja o warunkach zabudowy, można zastosować art. 95 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX