Jak powinien postąpić starosta w przypadku, gdy podmiot nie przekazuje do niego wyników pomiarów? - OpenLEX

Jak powinien postąpić starosta w przypadku, gdy podmiot nie przekazuje do niego wyników pomiarów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wydał decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Zgodnie z rozporządzaniem Ministra Klimatu i Środowiska z 7.09.2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1710) podmiot, który otrzymał taką decyzję zobowiązany jest do wykonywania okresowych pomiarów emisji hałasu. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 15.12.2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 2405) podmiot przekazuje staroście wyniki pomiarów.

Jak powinien postąpić starosta w przypadku, gdy podmiot nie przekazuje do niego ww. wyników?

Czy można w tym przypadku wszcząć postępowanie egzekucyjne w administracji?

Czy złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX