Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 1 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić starosta w przypadku gdy, do urzędu wypłynęło pismo nadleśniczego informujące o masowym posuszu występującym na terenie lasu prywatnego z prośbą o wydanie decyzji na jego usunięcie?

Dla lasu jest sporządzona inwentaryzacja stanu lasu. Nie została wydana decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129) – dalej u.l.

Czy starosta w tej sytuacji może wydać właścicielowi lasu decyzję w trybie art. 9 ust. 2 u.l. zobowiązując go do wykonania zabiegów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-2 u.l, czy najpierw powinien wydać decyzję zgodnie z art. 19 ust. 3 u.l.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?