Jak powinien postąpić starosta, który otrzymał decyzję ustalającą linię brzegową jeziora, której podstawą wydania był projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami nieprzyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić starosta, który otrzymał decyzję ustalającą linię brzegową jeziora, której podstawą wydania był projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami nieprzyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego?

Starosta odmówił przyjęcia operatu geodezyjnego z uwagi na to, że uznano, że został wykonany nieprawidłowo. Decyzja została podtrzymana przez organ odwoławczy. Po czym do starosty wpłynęła decyzja od Ministra Żeglugi, że na podstawie ww. operatu (projektu rozgraniczenia) została wydana decyzja ustalająca linię brzegową jeziora.

Czy będą tu miały zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego - (art. 145) dotyczące wznowienia postępowania bądź 156 stwierdzenie nieważności decyzji? Jakie kroki powinien podjąć starosta ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX