Jak powinien postąpić pracodawca w przypadku otrzymania przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności "praca w warunkach chronionych"?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, wykorzystał 182 dni okresu zasiłkowego, po którym uzyskał świadczenie rehabilitacyjne. W trakcie pobierania tego świadczenia (po upływie 3 miesięcy) pracownik przyniósł orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, na którym przy wskazaniach dot. odpowiedniego zatrudnienia wpisano "praca w warunkach chronionych". Jak powinien zachować się pracodawca w momencie otrzymania takiego orzeczenia? Czy ma bezwzględny obowiązek dostosowania stanowiska pracy (specjalista ślusarz narzędziowy) do wymogów orzeczenia? Co należy rozumieć przez stwierdzenie "praca w warunkach chronionych"? Czy jeżeli pracodawca nie znajdzie możliwości zmiany stanowiska dla pracownika, bądź też nie zdoła dostosować aktualnie zajmowanego do jego potrzeb, czy może rozwiązać umowę z pracownikiem? Jeżeli tak, to w jakim trybie/na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX