Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownikowi wręczono wypowiedzenie w trakcie dnia pracy, pracownik odmówił podpisania wypowiedzenia, sporządzono protokół w obecności świadków. Następnie pracownik opuścił miejsce pracy i udał się do lekarza, o czym poinformował pracodawce telefonicznie. Lekarzy wystawił pracownikowi zwolnienie lekarskie rozpoczynające się od dnia, w którym nastąpiło wręczenie wypowiedzenia.

Czy po otrzymaniu od pracownika zwolnienia lekarskiego pracodawca powinien zaakceptować je w formie wystawionej przez lekarza, mając na uwadze, że pracownik w tym dniu był przez część dnia w pracy?

W jaki sposób pracodawca powinien zewidencjonować ten dzień w karcie czasu pracy pracownika, jako dzień wolny czy jako pracę?

Pracownik jest wynagradzany w stawce miesięcznej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację