Jak powinien postąpić podatnik, który dokonał sprzedaży nieruchomości ze stawką 23%, ale transakcja winna być zwolniona z VAT jako sprzedaż po 2 latach od pierwszego zasiedlenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik VAT dokonał sprzedaży nieruchomości w 2020 r. transakcję opodatkował 23% podatkiem. Transakcja winna być zwolniona z VAT jako sprzedaż po dwóch latach od tzw. pierwszego zasiedlenia (nie złożono oświadczenia o opodatkowaniu transakcji). W akcie notarialnym określona jest cena brutto.

Jak dokonać korekty sprzedaży nieruchomości? W porozumieniu z kupującym, dokonano zmiany ceny i oddano podatek należny dla kupującego.

Czy jest konieczna również zmiana aktu notarialnego w zakresie cen? Cena brutto bez zmian. Kupujący nie otrzymuje zwrotu podatku VAT.

Czy w tym przypadku sprzedający ma obowiązek dokonać korekty podatku naliczonego od poniesionych nakładów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX