Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor bez wymaganego pozwolenia wykonał roboty budowlane - przebudowę. W 2013 r. PINB wydał postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych nakładając jednocześnie obowiązek sporządzenia inwentaryzacji i ekspertyzy wykonanych robót oraz projektu robót koniecznych do zakończenia budowy. Inwestor nie przedłożył w terminie projektu robót koniecznych do wykonania, a zapisanych w orzeczeniu technicznym. W związku z tym PINB wydał w 2013 r. decyzję na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane decyzję o zaniechaniu robót i o wystąpieniu do starosty o wydanie decyzji na dokończenie robót. Inwestor dwukrotnie występował do starosty o wydanie ww. decyzji na dokończenie robót budowlanych w istniejącym budynku mieszkalnym polegającym na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku na lokal usługowo handlowy oraz na przebudowę istniejącego poddasza na cele mieszkalne. W 2015 r. starosta wydał decyzję odmowną, która jest ostateczna. W dniu dzisiejszym sąsiad zawiadomił PINB, że inwestor wykonuje roboty budowlane bez pozwolenia.

Jak powinien zachować się PINB, jeśli inwestor przedłoży projekt na dokończenie robót (jak ma go zatwierdzić)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?