Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca złożył wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów na podstawie art. 14 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o. Aktualnie zamierzony sposób gospodarowania odpadami nie jest zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Jak powinien postąpić organ w takim przypadku?

Czy powinien odmówić zmiany zezwolenia w oparciu o art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o. i następnie cofnąć zezwolenie na podstawie art. 14 ust. 8 u.z.u.o.?

Czy też organ nie powinien analizować zgodności zamierzonego sposobu gospodarowania odpadami z przepisami prawa miejscowego w toku prowadzonego postępowania w sprawie zmiany dostosowawczej zezwolenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację