Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić organ w przypadku wniosku o umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Do organu zwróciła się osoba z wnioskiem o umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. We wniosku nie określono ważnego interesu podatnika. W związku z powyższym organ zwrócił się do wnioskodawcy z prośbą o przedłożenie oświadczenia o stanie majątkowym osoby składającej wniosek. Strona w wyznaczonym terminie nie złożyła wymaganego przez organ dokumentu.

Czy w takim przypadku organ powinien - wydać decyzję negatywną, umorzyć postępowanie podatkowe, czy odmówić wszczęcia postępowania?

Czy organ powinien sam próbować ustalić sytuację majątkową wnioskodawcy?

Jeżeli tak, to w jaki sposób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?