Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik alimentacyjny nie zgłosił się na wywiad i nie złożył oświadczenia majątkowego. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Ponadto zwrócono się do komornika z zapytaniem, czy dłużnik przez ostatnie 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niżej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów. Alimenty bieżące wynoszą 500,00 zł. Jednak dłużnik w sprawdzanym okresie dokonał tylko jednej wpłaty na kwotę 500 zł. Zatem wydano decyzję o uznaniu ww. za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Od ww. decyzji dłużnik się odwołał, a SKO utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Decyzja SKO jest ostateczna, a dłużnik w terminie 30 dni od jej wydania nie wniósł skargi do SKO. W dniu 8.06.2017 r. dłużnik alimentacyjny złożył oświadczenia majątkowe i umożliwił przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego.

Jak należy dalej z dłużnikiem postąpić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?