Jak powinien postąpić organ w sytuacji, kiedy podczas prowadzonego postępowania stwierdzi niezgodność projektu zagospodarowania... - OpenLEX

Jak powinien postąpić organ w sytuacji, kiedy podczas prowadzonego postępowania stwierdzi niezgodność projektu zagospodarowania terenu w zakresie drogi pożarowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić organ architektoniczno-budowlany w sytuacji, kiedy podczas prowadzonego postępowania stwierdzi niezgodność projektu zagospodarowania terenu w zakresie drogi pożarowej z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030) - dalej r.p.z.w.?

Projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw p.poż.

Czy organ ma prawo podważać opinię rzezczoznawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX