Jak powinien postąpić organ w sytuacji, gdy wstrzymanie robót nastąpiło w stosunku do obu budynków, a później okazało się, iż jeden z nich został przyjęty do użytkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ prowadzi postępowanie w sprawie istotnych odstępstw od warunków udzielonego pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę obejmowało budowę 2 budynków (A i B). Podczas kontroli stwierdzono, że inwestor odstąpił od warunków pozwolenia w zakresie zmiany długości i szerokości obu budynków. Natomiast inwestor twierdził, że zakończenie budowy jednego z budynków zostało złożone na początku 2000 r., ale nie posiada na potwierdzenie tego faktu żadnych dokumentów. Warto wskazać, że tamtym okresie zawiadomienia o zakończeniu budowy przyjmowane były przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. W związku z powyższym organ zwrócił się do starosty o udzielenie informacji dotyczącej zakończenia budowy obiektu A. W odpowiedzi uzyskano informację, iż starosta nie posiada dokumentów potwierdzających przyjęcie do użytkowania obiektu A. W związku z czym organ wydał postanowienie o wstrzymaniu robót do obiektu A i B. Po otrzymaniu postanowienia inwestor przedłożył dokument potwierdzający, iż obiekt A został przyjęty do użytkowania przez starostę wraz z dodatkową informacją, iż zmiana wymiarów budynku spowodowana jest wykonaniem docieplenia budynku kilka lat po przyjęciu go do użytkowania.

Jak powinien postąpić organ w sytuacji, gdy wstrzymanie robót nastąpiło w stosunku do obu budynków, a później okazało się, iż jeden z nich został przyjęty do użytkowania na podstawie milczącej zgody i nie został realizowany z istotnymi odstępstwami od projektu, jakie rozstrzygnięcie w sprawie powinien wydać organ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX