Jak powinien postąpić organ w przypadku, gdy strona objęta pomocą w postaci bezpłatnych obiadów otrzymała wyrównanie zasiłku pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzina w trakcie korzystania z pomocy w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci w szkole otrzymała wyrównanie za kilka miesięcy zasiłek pielęgnacyjny o czym nie poinformowała OPS. Wypłata zasiłku nastąpiła jednorazowo z wyrównaniem za kilka miesięcy. Dochód rodziny przekroczył kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. Czy w takiej sytuacji wszczynamy postępowanie i ustalamy świadczenie do zwrotu? OPS otrzymał taką informację w trakcie weryfikacji uprawnień do pomocy w formie posiłków na nowy rok szkolny.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX