Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ zatwierdził projekt robót geologicznych, który został wykonany w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanego zbiornika ziemnego - gipsu wraz z infrastrukturą. Należy dodać, że zbiornik zlokalizowany jest na terenie zwałowiska wewnętrznego kopalni węgla brunatnego. Projekt zakładał wykonanie 100 otworów wiertniczych o łącznym metrażu 978 mb (72 wiercenia po 10 m, 16 wierceń po 3 m, 10 wierceń o głębokości 20 m). Obecnie inwestor przedstawił do zatwierdzenia dokumentację geologiczno-inżynierską, która wykonana została w oparciu o zatwierdzony projekt. Analiza wykazała, że oprócz planowanych otworów wykonano dodatkowo 62 otwory o głębokości 2 m każdy (łącznie 124 m). Inwestor nie wystąpił do organu administracji geologicznej z wnioskiem o zatwierdzenie dodatku do projektu robót geologicznych.

Jak w opisanej sytuacji powinien postąpić organ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację