Jak powinien postąpić organ Starosty w przypadku skargi na hałas powodowany przez zakład, przeprowadzić wizję, czy wystąpić do przedsiębiorcy z pytaniem o źródła hałasu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 maja 2023 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2022 r.

PYTANIE

Jak powinien postąpić organ Starosty w przypadku skargi na hałas powodowany przez zakład?

Czy powinien przeprowadzić samodzielną wizję w terenie, potwierdzającą występowanie hałasu, wystąpić do przedsiębiorcy z pytaniem o źródła hałasu?

Czy taka wizja i zasięgnięcie informacji należałoby kwalifikować jako ,,analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa", o której mowa w art. 47 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców?

Czy raczej ma tu zastosowanie art. 47 ust. 2 pkt 10 lit. d) prawa przedsiębiorców, a wizja i zasięgnięcie informacji to zagadnienie wstępne, które łącznie ze skargą może stanowić podstawę do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zobowiązania przedsiębiorcy do wykonania przeglądu ekologicznego zgodnie z art. 237 ustawy Prawo ochrony środowiska?

W jakich okolicznościach Starosta powinien iść w kierunku zobowiązania przedsiębiorcy do wykonania przeglądu ekologicznego, a w jakich do zlecenia uprawnionemu podmiotowi wykonania pomiarów hałasu w środowisku?

Czy pomiary hałasu w środowisku wykonywane przez uprawniony podmiot (akredytowane laboratorium wynajęte przez Starostę) i kontrola Starosty w zakładzie (ustalająca np. jakie maszyny i urządzenia pracują) musi odbywać się w tym samym czasie?

Czy można przeprowadzić dwie kontrole w zakładzie w zakresie hałasu: pierwszą po otrzymaniu skargi, drugą podczas wykonywania pomiarów hałasu?

Wizja w terenie, zasięgnięcie informacji, czy pierwsza kontrola w zakładzie wydają się niezbędne celem udzielenia odpowiedzi skarżącemu zgodnie z art. 237 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX