Jak powinien postąpić organ rozpatrujący wniosek o świadczenie wychowawcze, gdy może zachodzić koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r.

PYTANIE

Kobieta ma przyznane świadczenie wychowawcze na 4 dzieci od 1 kwietnia 2016 r. W dniu 15 czerwca 2016 r. poinformowała, że jej mąż rozpoczął od 13 czerwca 2016 r. prowadzenie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. W związku z tym dokumentację przekazano do ROPS. Jednocześnie kobieta wniosła o wstrzymanie wypłaty świadczeń wychowawczych do czasu ustalenia czy we wskazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ przychylił się do wniosku strony. Do dnia dzisiejszego sprawa nie została rozpatrzona przez ROPS. W dniu 1 września 2016 r. mąż zgłosił się do OPS i złożył oświadczenie, w którym potwierdził powyższe, wskazał że pierwszy dochód osiągnął w miesiącu lipcu 2016 r. oraz podał kwotę dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany tj. lipiec 2016 r. Po przeliczeniu podanej kwoty zgodnie z przelicznikiem na 31 sierpnia 2016 r. nastąpiło przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczenia wychowawczego na 1 dziecko.

Czy należy wszcząć postępowanie w sprawie uchylenia od 1 września 2016 r. decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze na 1 dziecko?

Czy należy czekać do momentu ustalenia przez ROPS, czy zachodzi koordynacja i po otrzymaniu odpowiedzi uchylić decyzję przyznającą świadczenie na 1 dziecko?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access