Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kobieta w sierpniu 2016 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Przez błędne obliczenia dochodu pracownik uznał zasiłek macierzyński z ZUS-u w trakcie zawieszonej działalności jako uzyskanie dochodu) odmówiono ww. prawa do świadczenia wychowawczego, ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. Kobieta ponownie złożyła wniosek, ponieważ skończył się jej zasiłek macierzyński z ZUS-u. Nastąpiła ponowna weryfikacja dochodów, po której ustalono, że ww. powinna mieć przyznane świadczenie wychowawcze od sierpnia 2016 r. do nadal, gdyż ww. zasiłek macierzyński nie powinien być potraktowany ani jako uzyskanie dochodu ani jako utrata dochodu.

Czy w tej sytuacji można zastosować art. 154 k.p.a.?

Jeżeli tak, to jak powinno wyglądać postępowanie?

Czy należy wszcząć postępowanie z urzędu (czy wznowić postępowanie), uchylić decyzję odmowną, wszcząć kolejne postępowanie i wydać decyzję przyznającą od sierpnia 2016 r.?

Czy należy wszcząć/wznowić postępowanie z urzędu, i wydać jedną decyzję uchylającą błędną decyzję i przyznającą świadczenie od sierpnia 2016 r. (wszystko w jednej decyzji)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?