Jak powinien postąpić organ podatkowy wobec braku reakcji podatnika na wezwanie do złożenia dokumentu stwierdzającego... - OpenLEX

Jak powinien postąpić organ podatkowy wobec braku reakcji podatnika na wezwanie do złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie prokury oraz do zapłaty opłaty skarbowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2020 r.

PYTANIE

Podatnik - Spółka z o. o. Sp.k. złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku wraz z korektą deklaracji. Korekta nie budzi wątpliwości, natomiast wniosek został podpisany przez prokurentów - prokura łączna. Do wniosku nie załączono ani odpisu KRS ani innego dokumentu z którego wynikało by umocowanie do działania w imieniu spółki. Nie dołączono również opłaty skarbowej w wysokości 2x po 17 zł za każdy stosunek prokury. Organ podatkowy po analizie wniosku wezwał spółkę do złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie prokury w terminie 7 dni od otrzymania. Wezwano także do zapłaty opłaty skarbowej od prokury i przedstawienia w terminie 3 dni od otrzymania wezwania dowodu zapłaty opłaty skarbowej z pouczeniem, że niedopełnienie obowiązku skutkować będzie pozostawieniem podania bez rozpatrzenia. Spółka w odpowiedzi na wezwanie wyjaśnia że aktualny KRS jest dostępny na stronie internetowej i Organ może go sobie sam pobrać.

Co w takiej sytuacji powinien zrobić organ podatkowy? Wydać postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia? Czy decyzję określającą wysokość opłaty skarbowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?