Jak powinien postąpić organ podatkowy w przypadku śmierci podatnika wobec którego prowadzone jest postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2014 r.

PYTANIE

Wobec podatnika prowadzono postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych. W trakcie postępowania podatnik zmarł. Jak ustalono podatnik był żonaty, a pojazdy które podlegały opodatkowaniu zostały zakupione w trakcie trwania małżeństwa. Podatnik wykorzystywał je w prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Jak w przedstawionej sytuacji powinien postąpić organ podatkowy?

Czy w ramach postępowania można zwrócić się do żony zmarłego podatnika i wezwać ją do okazania dowodu stwierdzającego istnienie rozdzielności majątkowej?

W przypadku gdy takiego dowodu nie przedstawi, czy możliwe jest dalsze prowadzenie postępowania wobec żony - doręczenie jej postanowienia o wszczęciu a potem wydanie na nią decyzji?

A może wezwać żonę do złożenia deklaracji i umorzyć postępowania wobec zmarłego podatnika (do kogo skierować decyzję o umorzeniu postępowania)?

Jeśli zajdzie konieczność zawieszenia postępowania by ustalić spadkobierców do kogo (zmarły podatnik, przypuszczalni spadkobiercy) i na kogo kierować postanowienie o zawieszeniu postępowania - (zmarły podatnik i/lub przypuszczalni spadkobiercy czy tylko przypuszczalni spadkobiercy)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access