Jak powinien postąpić organ podatkowy w przypadku, jeśli nastąpiła zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,... - OpenLEX

Jak powinien postąpić organ podatkowy w przypadku, jeśli nastąpiła zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel otrzymał zawiadomienie, ale nie uiszcza opłaty w wysokości wskazanej w zawiadomieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Jak powinien postąpić organ podatkowy po wejściu w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której projekt został już podpisany przez Prezydenta w przypadku, jeśli nastąpiła zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel otrzymał zawiadomienie, ale nie uiszcza opłaty w wysokości wskazanej w zawiadomieniu?

Obecnie zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) – dalej u.u.c.p.g. w takiej sytuacji należy wydać decyzję określającą wysokość opłaty, jednak w nowej ustawie przepis ten zostanie uchylony.

Czy jeśli organ nie zdąży wszcząć postępowania przed wejściem w życie nowej ustawy, nadal będzie mógł wydać decyzję na podstawie tego przepisu po wejściu w życie ustawy, która go uchyla, czy też od razu będzie mógł wystawić tytuł wykonawczy mimo, że na dzień wysłania zawiadomienia ustawa nie pozwalała na takie działanie lub może organ będzie musiał jeszcze raz wysłać zawiadomienie, do którego należy dodać pouczenie o tytule wykonawczym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX